Đăng tin

Khi bạn có nhu cầu đăng tin, vui lòng gửi về email batdongsaneakar@gmail.com những thông tin sau:

I. Thông tin cá nhân

1. Họ tên

2. Số điện thoại

3. Địa chỉ

II. Thông tin về bất động sản

1. Tiêu đề bất động sản

2. Mô tả ngắn bất động sản (tốt nhất khoảng 155 ký tự)

3. Nội dung chi tiết bất động sản

4. Đính kèm 3-5 bức ảnh về bất động sản ( Ảnh chụp vị trí, ảnh chụp bìa đỏ, ảnh chụp thực tế bất động sản...)

Lưu ý chung: 

- Thông tin càng rõ ràng, chi tiết và chính xác thì hiệu quả càng cao

- Ảnh nhà đất gửi nên chụp ngang, đừng nên chụp dọc vì khi đăng lên dễ bị khuyết hình

- Nhà đất không thuộc địa phận huyện Ea Kar sẽ không được đăng lên

- Nhà đất quá ít thông tin sẽ không được đăng lên

- Thông tin nhà đất thiếu độ tin cậy sẽ không được đăng lên

Chân thành cảm ơn!